Můj účet Odhlasit
Zavřít hledání

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti Simply Watches s.r.o. (dále jen „Prodávající“). V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonní lince 606 699 754 nebo e-mailem na adresu info@timelab.cz


I. Obecné podmínky reklamace

Práva kupujícího:

Podle § 1923 občanského zákoníku je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Má-li věc vady, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

Na e-mailovou adresu info@timelab.cz, nebo telefonem na čísle 606 699 754

Osobně v prodejně na adrese Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Po-Ne: 9:00 - 21:00.

Prodejně OC Futurum Hradec Králové, Brněnská 1825/23A, Hradec Králové
Po-Ne: 9:00 - 21:00

Prodejně Švehlova 307, Hradec Králové
Po-Ne: 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

(dále jen „Prodejna“):

Řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu.

Povinnosti Prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.


II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


III. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pro případ, že odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), doporučuje prodávající, aby kupující podal ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil prodejní doklad.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje:

na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží,

na poškození vzniklá používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

na poškození vzniklá neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

vyplývá-li to z povahy věci.


IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. listopadu 2022. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

TimeLab je obchodní značka prodejen společnosti Simply Watches s. r. o. Jsme ryze česká firma, která nabízí více než 2 000 modelů od téměř 20 světových značek. Jako autorizovaný prodejce nabízíme značky Casio, Festina, Seiko, Swatch, Certina, Victorinox, Oris, Frederique Constant a řadu dalších.
Těšíme se na vaši návštěvu v našich prodejnách nebo v našem e-shopu.

copyright © 2024 Simply Watches s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Developed by HERO Computers s.r.o.

Tato webová stránka používá cookies

Soubory cookies používáme k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech

které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

které umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk).

které používáme pro sledování uživatelů webových stránek a personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.

které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.

jak název napovídá, může se jednat o různé druhy cookies, které neplní výše uvedené funkce.

Vaše nastavení bylo úspěšně uloženo