Můj účet Odhlasit
Zavřít hledání

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi společností Simply Watches s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávající: Prodávajícím je společnost Simply Watches s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 17293278 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ17293278, zabývající se prodejem hodinářského zboží, šperků a elektroniky.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Otevírací doba

Prodejna na adrese Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
Po-Ne: 9:00 - 21:00.

Prodejna OC Futurum Hradec Králové, Brněnská 1825/23A, Hradec Králové
Po-Ne: 9:00 - 21:00

Prodejna Švehlova 307, Hradec Králové
Po-Ne: 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

(dále jen „Prodejna“):
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.timelab.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


IV. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pro internetový obchod. Ceníky platné pro Prodejnu jsou k dispozici v Prodejně.


V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel objednal zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně . Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@timelab.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) . Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je nabízen, bude mu vrácena pouze částka odpovídající nákladům na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.


VII. Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


VIII. Platební podmínky

platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.


IX. Dodací podmínky

Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout v Prodejně po potvrzení objednávky.

Zasílání přepravní službou - Objednané zboží bude odesláno přepravní službou. Podmínkou odeslání v den objednávky /pracovní den/ je vytvoření objednávky do 12:00 hodin /pokud budou hodinky skladem/. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Při nákupu zboží nad 1 000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@timelab.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.


XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.


XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2022. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

info@timelab.cz

Simply Watches s.r.o.


VÝDEJ A PŘIJÍMÁNÍ POUKÁZEK

1. Prodávajícím je společnost Simply Watches s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 17293278 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ17293278, zabývající se prodejem hodinářského zboží, šperků a elektroniky.

Přijímá od třetích osob - zákazníků Dárkové šeky (dárkové či reklamní poukázky, dále jen jako „Poukázky“) sloužících k zaplacení kupní ceny zboží v prodejnách společnosti Simply Watches s.r.o. Poukázka obsahuje jedinečné evidenční číslo, které ji činí nezaměnitelnou od jiných Poukázek. Údaje o Poukázkách jsou evidovány v elektronické evidenci, kterou vede společnost Simply Watches s.r.o. Právní režim Poukázky se řídí ustanoveními § 1939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Nejde-li o reklamní akci, pak jsou Poukázky prodávány zákazníkům za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě, která je splatná hotově či prostřednictvím platební karty v prodejně společnosti Simply Watches s.r.o. Tyto Poukázky jsou přenosné na třetí osobu bez dalšího. V případě reklamní akce se podmínky vydání Poukázky a jejich přenosnosti řídí pravidly stanovenými provozovatelem reklamní akce.

3. Poukázky lze uplatnit na veškerý sortiment v kterékoliv kamenné prodejně společnosti Simply Watches s.r.o., popř. v e-shopu.

4. Poukázku lze užít pouze k zaplacení zboží z kolekce Simply Watches s.r.o ve výši nominální hodnoty uvedené na Poukázce nejpozději ve lhůtě platnosti Poukázky uvedené na Poukázce. K úhradě jednoho kusu zboží lze použít i více Poukázek a jednu Poukázku lze použít i na nákup více kusů zboží, vždy však v jedné prodejně a v rámci jednoho nákupu. Ke zboží zakoupenému prostřednictvím Poukázky se plně vztahuje možnost reklamovat případné vady zboží a uplatnit reklamační nároky podle příslušných právních předpisů, kdy v případě oprávněné reklamace se vrací suma zboží prostřednictvím náhradní Poukázky.

5. Poukázku nelze vyměnit za hotové peníze, nelze na jejím základě požadovat bankovní převod finančních prostředků, a to ani poté, co uplyne lhůta platnosti Poukázky. Nákupem nevyčerpaná nominální hodnota Poukázky se nevrací.

6. Společnost Simply Watches s.r.o je oprávněna Poukázku odmítnout jestliže: a) již byla jednou uplatněna, b) jedinečné evidenční číslo poukázky se nevyskytuje v elektronické evidenci Poukázek. Má-li provozovatel (personál) prodejny jakékoli pochybnosti o pravosti uplatněné Poukázky či domnívá-li se, že nastala některá ze skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce, je oprávněn ponechat si zákazníkem uplatněnou Poukázku k jejímu prověření a příp. požadovat od zákazníka doklad o nabytí Poukázky od některého provozovatele prodejny nebo od pořadatele reklamní akce, o čemž bude se zákazníkem sepsán předávací protokol. Bude-li prověřováním zjištěno, že Poukázku lze přijmout k úhradě ceny zboží, bude Poukázka vrácena zákazníkovi. O dobu prověřování Poukázky se prodlužuje doba její platnosti.

TimeLab je obchodní značka prodejen společnosti Simply Watches s. r. o. Jsme ryze česká firma, která nabízí více než 2 000 modelů od téměř 20 světových značek. Jako autorizovaný prodejce nabízíme značky Casio, Festina, Seiko, Swatch, Certina, Victorinox, Oris, Frederique Constant a řadu dalších.
Těšíme se na vaši návštěvu v našich prodejnách nebo v našem e-shopu.

copyright © 2024 Simply Watches s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Developed by HERO Computers s.r.o.

Tato webová stránka používá cookies

Soubory cookies používáme k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech

které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

které umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk).

které používáme pro sledování uživatelů webových stránek a personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.

které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.

jak název napovídá, může se jednat o různé druhy cookies, které neplní výše uvedené funkce.

Vaše nastavení bylo úspěšně uloženo